پنجمین سمینار تعهدحرفه ای در خدمات سلامت آغاز بکار کرد دکتر دولتی: در طول 40 سال خدمتم در دانشگاه حقوقی دریافت نکردم چون باید تعهدم را نسبت دانشگاه ادا می کردم 1400/12/04 – 14:13 – تعداد بازدید: 19

رئیس پنجمین سمینار تعهدحرفه ای در خدمات سلامت، برای ارتقا و پیشرفت دانشگاه بر انجام کار گروهی، پرداخت عضویت به […]