مراسم نکوداشت 60 سال تلاش علمی استاد دکتر مسلم بهادری برگزار شد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی