مراسم نکوداشت 60سال تلاش علمی استادمسلم بهادری برگزار شد