یادداشت سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه به بهانه درگذشت استاد محسن نفیسی

یادداشت دکتر سیدمنصور گتمیری سرپرست دفترارتباط با دانش آموختگان به بهانه درگذشت استاد پیشکسوت گروه داخلی دانشگاه (استاد محسن نفیسی، نمونه ی بی نظیر اخلاق و تعهدحرفه ای)

استاد محسن نفیسی
نمونه‌ی بی‌نظیر اخلاق و تعهدحرفه ای
استاد دکتر محسن نفیسی در سال ۱۳۰۹ در اصفهان متولد شد.  در سال ۱۳۲۷ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان شد و پس از اخذ دکتری عمومی در سال ۱۳۳۸ دوره تخصص بیماریهای داخلی را در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز نمود. پس از آن در بیمارستان امام خمینی و در بخش داخلی به عنوان استاد دپارتمان بیماریهای داخلی و خدمت به بیماران و محرومین مشغول کار شد. وی تا سال ۱۳۷۵ که به افتخار بازنشستگی نائل آمد تنها در این بیمارستان به طبابت و آموزش و بطور رایگان در آسایشگاه سالمندان کهریزک به طبابت مشغول بود. او تا لحظه مرگ که در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ رخ داد هرگز به طبابت خصوصی مبادرت نکرد.
استاد نفیسی طی سالهای حضور در بیمارستان امام خمینی(ره) شاگردان بسیاری را تربیت نمود و بسیاری از اساتید بیمارستان شاگردی ایشان را افتخار خود می‌دانند. از دکتر نفیسی مقالاتی در مجلات علمی چاپ شده است. وی شخصی وارسته، مردمی، خاضع و ساده زیست بود. پشتکار وی همواره الگویی بیاد ماندنی برای دانشجویان و اساتید این مرکز و کارکنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی بود.
از ویژگیهای طبابت او این بود که ایستاده طبابت می‌کرد و هیچوقت در مقابل بیمارانش نمی‌نشست. او فردی مسئولیت‌پذیر، خوش رو، خوش رفتار و علاقمند به مطالعه و بسیار آرام بود.
با توجه به خدمات ارزنده‌ی این مرد بزرگ که براستی الگوی بی‌نظیر اخلاق و تعهد حرفه‌ای بود و فعالیت های آموزشی وی در بخش داخلی مجتمع بیمارستانی امام خمینی این بخش و ساختمان مربوطه به نام ساختمان استاد دکتر محسن نفیسی نامگذاری شد.
او سالها در کنار طبابت و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اش در بیمارستان امام خمینی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران به آسایشگاه سالمندان کهریزک می‌رفت و بیماران آنجا را به رایگان معالجه می‌نمود.
در بین کارکنان آسایشگاه سالمندان کهریزک معروف بود که دکتر نفیسی در ساعاتی که در کهریزک حضور دارد شاید بخاطر روزه بودن و یا بخاطر امساک از مصرف هرگونه خوردنی و یا نوشیدنی آسایشگاه لب به نوشیدن و خوردن باز نمی‌کند. او بر این سیاق تا آنجا که در توانش بود ادامه داد.
این استاد فرهیخته سرانجام در ۱۹ تیرماه ۱۴۰۱ ه. ش. مصادف با عید قربان ۱۰ ذی‌الحجه ۱۴۴۳ ه. ق. دیده از جهان فرو بست تا با اولیاء خدا محشور شود.
جامعه‌ی پزشکی و بویژه نسل های جوان ما به الگویی همچون استاد محسن نفیسی برای زیست بهتر نیازمندند. باشد که دقت در زوایای زندگی بزرگمردی همچون او ما را به زندگی بهتر و نیکوتر رهنمون شود.
دکتر سیدمنصور گتمیری
سرپرست دفتر ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانش آموخته‌ی محضر استاد نفیسی
۱۹ تیر ۱۴۰۱ ه. ش.