پنجمین سمینار علمی تعهدحرفه ای در خدمات سلامت به صورت مجازی برگزار می شود

دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه، پنجمین سمینار علمی تعهدحرفه ای در خدمات سلامت را همراه با تقدیر از برگزیدگان بنیاد علمی، فرهنگی استاد بهادری و با امیتاز فرهنگی برگزار می کند.

پنجمین سمینار علمی تعهدحرفه ای در خدمات سلامت، 4 و 5 اسفندماه سالجاری به صورت مجازی و با همکاری سازمان نظام پزشکی و بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری برگزار می شود.
این سمینار با محورهای سبک زندگی کادر درمان،نقش نظام پزشکی و شبه علم برگزار خواهد شد.
زمان ثبت نام در این سمینار، 4 اسفند 1400 از ساعت 9 الی 12 و 5 اسفند 1400 از ساعت 9 الی 12 و 13 الی 16 و آدرس alumni.tums.ac.ir است.