هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود

هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم با حضور دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دکترای تخصصی روز 5 شنبه مورخ ششم مردادماه سالجاری برگزار می شود.

هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم با حضور رئیس دانشگاه، روسای دانشکده ها، اساتید، دانش آموختگان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دکترای تخصصی بهمراه خانواده های دانشجویان بعد از ظهر روز 5 شنبه مورخ ششم مردادماه سالجاری برگزار می شود.

این مراسم در محوطه فضای باز دانشکده پزشکی و دانشکده داروسازی و همراه با برنامه شاد و متنوع برگزار می شود.

داوطلبین شرکت در این مراسم می توانند از تاریخ 30 خرداد ماه لغایت 20 تیر ماه با مراجعه به سایت دفتر دانش آموختگان نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و واریز وجه مربوطه اقدام کنند.

مراحل توزیع لباس فارغ التحصیلی و کارت ورود به مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.

خبرنگار

مریم زاهدی

مریم زاهدی