نشست صمیمی جمعی از اساتید پیشکسوت دانشگاه با استاد بهادری

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی