مقاله یادبود استاد بهادری با عنوان «استاد مسلم بهادری، الگوی بی همتا در پزشکی نوین ایران» منتشر شد

مقاله یادبود استاد بهادری، با عنوان «استاد مسلم بهادری الگوی بی‌نظیر در پزشکی نوین ایران» در مجله فرهنگستان علوم پزشکی چاپ و به زبان انگلیسی در ISI وPubMed نمایه شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده پزشکی، دکتر شاهین آخوندزاده زاده رئیس بیمارستان روزبه و  عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی در گفتگو با روابط عمومی دانشکده پزشکی با اشاره به انتشار مقاله یادبود استاد بهادری گفت: در دنیا بویژه دنیای علمی و فرهنگی مرسوم است زمانی که استاد و عزیزی از دنیا می رود، شاگردان ایشان مقاله یادبود وی را می‌نویسند و در مجله معتبر چاپ می کنند.
وی افزود: مقاله یادبود استاد بهادری در مجله فرهنگستان علوم پزشکی، که استاد بیش از ۳۰ سال علاوه بر عضویت فرهنگستان در جلسات دفتر مجله شرکت می کردند و عضو شورای سردبیری بودند، به زبان انگلیسی نگارش، چاپ و منتشر شد.
این عضو هیات علمی دانشکده پزشکی و از نویسندگان مقاله یادبود استاد بهادری ادامه داد: این مقاله توسط دکتر محمد حسین عزیزی، دکتر شهریار دبیری، استاد رضا ملک زاده و بنده(دکتر شاهین آخوندزاده) نگارش و با عنوان “استاد مسلم بهادری، الگوی بی همتا در پزشکی نوین ایران” در #  و PubMed نمایه شده است.

منبع خبر: سایت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فریبا  مقدم
خبرنگار

فریبا مقدم