مروری بر تلاش های سرپرست جدید دفتر ارتباط با دانش آموختگان در تأسیس و ارتقای این دفتر

به بهانه انتصاب دکتر سیدمنصور گتمیری به سرپرستی دفتر ارتباط با دانش آموختگان، مهمترین فعالیت های این دفتر را از بدو تاسیس مرور می کنیم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر ارتباط با دانش آموختگان، مروری بر فعالیت های دفتر ارتباط با دانش آموختگان از تاسیس تاکنون
در نیمه دوم سال 1384پس از انتصاب دکتر سیدمنصور گتمیری به سمت مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از مهمترین ماموریت های ایشان راه اندازی دفتر ارتباط با دانش آموختگان یا همان (ALUMNI) در دانشگاه بود. از آنجا که در کشور اقدامات معدود و محدودی در قالب انجمن دانش آموختگان در جاهایی نظیر دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف و بعضی دبیرستان ها نظیر دبیرستان البرز و دبیرستان علوی صورت گرفته بود، برای راه اندازی این دفتر نیاز به مطالعات بیشتری بود. دکتر گتمیری مدل های بین المللی در دانشگاه های بزرگ دنیا را مطالعه و گزارش خود را در قالب ساختار دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در جلسه مورخ 9/11/84 هیئت رئیسه وقت دانشگاه  ارایه کرد که پس از بررسی‌ها و تبادل نظر مورد تایید هیئت رئیسه قرار گرفت. این ساختار در اولین جلسه شورای دانشگاه در سال 85  و سپس در جلسه مورخ 25/6/85 هیئت امنای دانشگاه به تایید رسید و دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه به صورت دفتری مستقل با 8 پست سازمانی و مستقیم زیر نظر ریاست دانشگاه شروع به فعالیت کرددر همان زمان از سوی ریاست وقت دانشگاه دکتر مسلم بهادری از استادان پیشکسوت و صاحب نام دانشگاه که سوابق درخشانی در زمینه ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه داشت به عنوان رئیس این دفتر منصوب شد و دکتر گتمیری نیز به عنوان دبیر این دفتر مسئولیت همراهی و همکاری مستقیم با استاد بهادری را بر عهده گرفت. همکاری دکتر گتمیری که از ورودی های سال 61 دانشکده پزشکی بود و دوره تخصصی داخلی و فوق تخصص نفرولوژی خود را نیز در همین دانشگاه گذرانده به همان سال های ابتدای ورود به دانشکده پزشکی باز می گردد و تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان زمینه ای برای تقویت این همکاری و همراهی بیشتر بود.
از مهمترین برنامه هایی که در ابتدای فعالیت این دفتر بر آن تاکید فراوان شد برقراری ارتباط بین دانش آموختگان و دانشگاه و ایجاد زمینه همکاری های مشترک علمی و اجتماعی بود و برای این ارتباط نیاز به دسترسی به بانک اطلاعاتی دانش آموختگان بود و لذا مقدمات جمع آوری این لیست و راه اندازی سایت دفتر جهت آشنایی دانش آموختگان با فعالیت های دفتر ارتباط با دانش آموختگان و همچنین تکمیل اطلاعات دانش آموختگان ابتدا در سایت روابط عمومی و سپس به صورت یک سایت مستقل فراهم شد. از آنجا که تمامی دانش آموختگان دانشگاه دوران تحصیل خود را در یکی از دانشکده های دانشگاه گذرانده و یا خواهند گذراند بنابراین با سیاستگذاری استاد بهادری و مدیریت دکتر گتمیری جلسات متعددی با روسای دانشکدها تشکیل و در نهایت مانند الگوی دفتر مرکزی، دفاتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده ها نیز با همکاری یک استاد پیشکسوت به عنوان رئیس و یک عضو هیئت علمی جوان به عنوان کارشناس این دفتر شروع به فعالیت کردند. این فعالیت در قالب همکاری با دفتر مرکزی و مطابق سیاست های دانشکده برای سیاستگذاری و اجرای برنامه های مهم دفتر ارتباط با دانش آموختگان بود. این اعضا هم نماینده دفتر در دانشکده و هم نماینده دانشکده در این دفتر هستند و این ارتباط و همکاری به صورت شرکت در جلسات ماهانه حضوری و مجازی این دفتر همچنان ادامه دارد.
با گذشت زمان اندکی از تصویب تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان و اطلاع رسانی به دانش آموختگان پیشین دانشگاه در تابستان سال 85 اولین گردهمایی دانش آموختگان دانشگاه برای ورودی های سال 57، 58، 59 و ورودی های سال 61 و 62 برگزار شد که مورد استقبال سایر گروه های دانش آموختگان قرار گرفت.
از آن پس، برگزاری گردهمایی دانش آموختگان جزو یکی از فعالیت های مهم این دفتر شد که تا کنون صدها گردهمایی برای گروه های مختلف دانش آموختگان پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی، توانبخشی برگزار شده و زمینه ساز فعالیت های بسیاری درخصوص برنامه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بین دانش آموختگان شده است.
تا پیش از تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان جشن های فارغ التحصیلی دانشجویان به صورت محدود و بعضا در محیط های خارج از دانشگاه برگزار می شد که با تاکید استاد بهادری، رییس دفتر ارتباط با دانش آموختگان ابتدا برنامه ریزی برای برگزاری جشن های دانشکده ای و سپس در سال 1391 به صورت یکپارچه صورت گرفت. نخستین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه در شرایطی برگزار شد که بیش از 2500 دانش آموخته از تمامی دانشکده ها و در تمامی رشته ها و مقاطع در آن شرکت کردند که مطابق الگوهای دانشگاه های بزرگ دنیا همراه با معرفی دستاوردهای موفق دانشگاه در قالب یک نمایشگاه و با حضور وزیر وقت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، رئیس وقت دانشگاه، روسا و اساتید دانشکده ها برگزار می شد و دانش آموختگان شرکت کننده در مقابل جمعیتی بالغ بر 8000 نفر سوگند خدمت به جامعه را ادا می کردند. این اتفاق بزرگ که برای اولین بار در کشور و در دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت می گرفت به خصوص که از والدین دانش آموختگانی که پست های مهم کشوری داشتند نیز دعوت به عمل آمده بود مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و بازتاب بزرگی در کشور داشت. همین موضوع باعث شد تا دیگر دانشگاه ها چه در سطح وزارت بهداشت و چه در سطح وزارت علوم برای برگزاری مراسم مشابه به این دفتر مراجعه و از استاد بهادری و دیگر اعضای این دفتر به خصوص دکتر گتمیری مشورت می گرفتند. خوشبختانه این دفتر برگزاری  موفق 7 جشن یکپارچه را در کارنامه خود دارد که به دلیل شیوع بیماری کرونا در سال های اخیر برگزار نشد و باتوجه به کنترل این بیماری در سطح کشور، برگزاری این مراسم در برنامه سال 1401 دفتر ارتباط با دانش آموختگان گنجانده شده است.
یکی از دستاورد مهم گرد هم آمدن دانش آموختگان دانشگاه، برگزاری برنامه علمی و آموزشی و به اشتراک گذاشتن تجربیات علمی و درمانی بود که خوشبختانه دفترارتباط با دانش آموختگان در کارنامه خود برگزاری 7 دوره چهار روزه کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی با حضور اساتید داخل و خارج از کشور را دارد که در اختتامیه این کنگره تعدادی از دانشمندان برتر علوم پایه و بالینی نشان بنیاد علمی استاد یلدا را دریافت کردند. برگزاری سمینار علمی تعهد حرفه ای در نظام سلامت یکی دیگر از برنامه های علمی این دفتر است که به تأسی از شخصیت استاد بهادری که الگوی عملی تعهد حرفه ای است شکل گرفته و تا کنون 5 سمینار برگزار و همزمان با این سمینار از الگوهای عملی تعهدحرفه ای با ارایه نشان بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری تقدیر بعمل آمده است.
از همان ابتدای تاسیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان استاد بهادری تاکید بر جذب حمایت های مالی دانش آموختگان برای حمایت از دانشجویان و دانشگاه داشت و همین موضوع باعث شد که دکتر گتمیری و سایر اساتید همکار در این دفتر به فکر تاسیس نهادی مردمی برای جذب این حمایت های مالی شدند. خوشبختانه بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری تاسیس شد و قدم های بزرگی توسط این بنیاد و دفتر ارتباط با دانش آموختگان برای تامین بخشی از نیازهای خوابگاه دانشجویی شامل فرش، موکت و کمد و همچنین کمک های نقدی به دانشجویان برداشته شده است و امید آن می رود گام های بزرگتری نیز برداشته شود.
در تمامی جلسات برگزار شده در دفتر ارتباط با دانش آموختگان، استاد بهادری بر نقش اساتید به خصوص اساتید پیشکسوت در ارتقا و پیشبرد اهداف دانشگاه تاکید داشت و حضور آنها را در دانشگاه و بهره مندی از نظرات و اندیشه های آنها را ارزشمند می دانست که خوشبختانه این موضوع هم در قالب تاسیس خانه استاد در بیمارستان های تابعه دانشگاه به وقوع پیوست و ضمن تعیین مسئول خانه استاد در بیمارستان ها، جلسات متعددی در بیمارستان ها تشکیل و از خدمات ارزشمند آنان تقدیر بعمل آمده است که این سنت حسنه حتی در زمان بازنشستگی اساتید فعلی نیز ادامه دارد و دغدغه جدایی اساتید از دانشگاه را از بین می برد چرا که اساتید بازنشسته می دانند با حضور در خانه استاد می توانند خود را همچنان عضو خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی تهران بدانند.
یکی دیگر از توصیه های استاد بهادری درخصوص تقویت ارتباط دانش آموختگانی بود که خارج از دانشگاه و یا کشور فعالیت داشتند و این مهم نیز راهکاری نداشت جز تاسیس دفاتر استانی و بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگان که خوشبختانه دفتر ارتباط با دانش آموختگان سال هاست برنامه های مدونی برای آن داشته و دارد. تاکنون دفاتر استانی در استان های مازندران، زنجان، آذربایجان غربی، کرمان، یزد تاسیس و چند گردهمایی با حضور استاد بهادری و سایر همکاران دفتر مرکزی و دفاتر دانشکده های برگزار و ضمن معرفی برنامه ها و سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه حفظ ارتباط با دانش آموختگان خود و برگزاری برنامه های مشترک، از پیشکسوتان پزشکی استان ها نیز تقدیر بعمل آمده است. اگرچه توسعه دفاتر استانی به دلیل شیوع بیماری کرونا مدتی است متوقف شده اما یکی از مهمترین برنامه های این دفتر در آینده تقویت ارتباط با دانش آموختگان استانی و تاسیس دفتر نمایندگی در سایر استان هاست. تاسیس اولین شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگان باز می گردد به ارتباط علمی دکتر گتمیری با پروفسور روزیوال استاد و رییس اسبق دانشگاه سملوایز مجارستان که درجه استاد افتخاری دانشگاه را نیز دریافت کرده بود و این زمینه ساز ملاقات ایشان با استاد بهادری شد. در اولین نشست، پیشنهاد تاسیس شعبه بین المللی دفتر ارتباط با دانش آموختگان در اروپا به مرکزیت بوداپست با همکاری پروفسور روزیوال و دکتر میرزاحسینی دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران ارایه شد و با حضور دکتر گتمیری و جمعی از استادان گروه نفرولوژی دانشگاه که برای شرکت در سمینار نفرولوژی به مجارستان سفر کرده بودند شعبه بین المللی این دفتر در اروپا به مرکزیت بوداپست در موسسه علمی اوسینا افتتاح و نخستین گردهمایی دانش آموختگان مقیم اروپا همزمان با برگزاری چهارمین کنگره یوسرن در سال ۹۸ در مجارستان با حضور استاد بهادری، دکتر گتمیری، دکتر جعفریان، دکتر رزم پا و جمعی دیگر از اساتید دانشگاه در بوداپست برگزار شد. با توجه به گستردگی دانش آموختگان دانشگاه در سراسر دنیا و دیدارهای صورت گرفته توسط شاگردان استاد بهادری که در خارج از ایران فعالیت دارند، اقداماتی برای تاسیس شعبه های بین المللی این دفتر در کالیفرنیا، واشنگتن، کانادا، سوئیس با همکاری دکتر گتمیری و دکتر رزم پا صورت گرفته و امید آن می رود با کاهش میزان ابتلا به بیماری کرونا و کنترل این بیماری در سطح جهان، گام های موثری در این زمینه برداشته شود.
با درگذشت استاد بهادری که ناباورانه دانشگاه و دوستان خود را در اول اردیبهشت 1401 ترک کرد، از طرف دکتر حسین قناعتی رییس دانشگاه ، دکتر سیدمنصور گتمیری که از زمان تاسیس این دفتر زحمات فراوانی کشیده و در تمام این سال ها در جایگاه دبیر و قائم مقام رئیس دفتر دانش آموختگان همواره به عنوان شاگرد دیرین و مشاوری امین در کنار استاد بهادری بود را به عنوان سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان منصوب کرد تا با انگیزه ای بیشتر، همچون گذشته مطابق اندیشه های ارزشمند استاد بهادری سکان هدایت این دفتر را بر عهده گیرد. امید است این دفتر با مدیریت جدید دکتر گتمیری و همفکری اساتید پیشکسوت دانشگاه و همچنین همکاری همه همکاران در دفاتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده ها و بیمارستان های تابعه بتواند چراغ پر نوری را که استاد بهادری برای هدایت دانش آموختگان افروخته را روشن نگه داشته و برای موفقیت این دانش آموختگان گام های موثری بردارد.
دکتر گتمیری سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان در کارنامه خود مسئولیت‌هایی نظیر سردبیری نشریه کشوری نظام پزشکی، مدیر مسئولی نشریه کشوری دانشگاه علوم‌پزشکی تهران با عنوان ندا، رییس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت، مدیر برنامه های درمان اعتیاد وزارت بهداشت و نماینده وزارت بهداشت در ستاد مبارزه با مواد مخدر، مدیریت روابط عمومی دانشگاه در دوران ریاست سه رئیس دانشگاه و … را دارد و هم اکنون به عنوان دانشیار گروه نفرولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و رییس مرکز تحقیقات نفرولوژی فعالیت دارد.
وی همچنین در کارنامه علمی خودچاپ بیش از بیست مقاله متعدد پژوهشی در نشریات بین المللی، مشارکت در تدوین بیش از بیست جلد کتاب در رشته‌ی تخصصی خود، نگارش صدها مقاله سیاسی و اجتماعی در نشریات کشور، صدها سخنرانی علمی و آکادمیک در کنفرانس‌های علمی ملی، چندین سخنرانی علمی در کنفرانس‌ها و محافل بین المللی و … را دارد.