مراسم تقدیر از سی سال زحمات استاد محمد صادقی برگزار می شود

مراسم تقدیر از زحمات سی ساله استاد پیشکسوت و برجسته دانشگاه، دکتر محمد صادقی متخصص گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن مجتمع بیمارستانی امام خمینی 11 اردیبهشت برگزار می شود.

این مراسم به مناسبت بازنشستگی استاد محمد صادقی روز دوشنبه 11 اردیبهشت 1402 ساعت 11 صبح در تالار تصویربرداری بیمارستان امام خمینی(ره) برگزار می شود.