مراسم تجلیل ازخیرین امورخوابگاه های معاونت دانشجویی برگزارشد

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی