شرکت استاد بهادری در مراسم ختم همسر دکتر یحیی دولتی 11 دیماه 1400 مرکز پوست و جذام

 

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی