دیدار ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران با استاد دکترمسلم بهادری

داود فرامرزی
عکاس

داود فرامرزی