توزیع فرش در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران

با مشارکت بنیاد علمی و فرهنگی استاد بهادری، 200 تخته فرش خریداری و در خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت دانشجویی فرهنگی، دکتر رضایی مدیر امور خوابگاه ها با اشاره به حرکت رو به جلوی دانشگاه برای تامین خدمات رفاهی دانشجویان خوابگاهی، گفت: با مساعدت و همراهی دکتر پورغریب معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، عزم راسخی برای تامین خدمات رفاهی دانشجویان خوابگاهی وجود دارد و در این راستا، گام های مهمی برداشته شده است.
مدیر امور خوابگاه ها از خرید 200 تخته فرش با مشارکت بنیاد علمی و فرهنگی استاد بهادری برای تجهیز اتاق های دانشجویان خبر داد و تصریح کرد: با توزیع این فرش ها، در بیشتر اتاق های خوابگاه ها فرش توزیع شده است

منبع خبر: روابط عمومی دانشگاه