تمدید پروانه فعالیت بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری از سوی وزارت کشور

پروانه فعالیت بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری به عنوان یک تشکل مردم نهاد از سوی وزیر کشور برای مدت 2 سال دیگر تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری، در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویب نامه شماره 67735/ت51305 هـ مورخ 6/6/1395 هیات وزیران و موافقت شورای ملی توسعه و حمایت از تشکلهای مردم نهاد، پروانه فعالیت «بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری» به شماره ثبت: 45631 با موضوع امور علمی از سوی وزیر کشور برای مدت دو سال تمدید شد.
محدوده فعالیت بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری که از سال 1397 فعالیت خود را رسما آغاز کرده است در سطح ملی بوده و در حال حاضر در راستای حمایت از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی تهران فعالیت دارد. در کارنامه این بنیاد تامین اقلام مورد نیاز  خوابگاه‌های دانشجویی و  پرداخت وام به دانشجویان نیازمند مشاهده می‌شود.
این بنیاد همچنین در پروژه‌های مشترک با دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران سمینارهای سالانه تعهدحرفه ای در خدمات سلامت را برگزار می کند. این بنیاد هر ساله به برگزیدگان بخش جشنواره این سمینار لوح تقدیر و تندیس بنیاد را اهدا می کند.
توضیح اینکه پروانه فعالیت این بنیاد روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۱ از سوی نماینده وزارت کشور و در محل این وزارتخانه به دکتر سیدمنصور گتمیری مدیرعامل این بنیاد تحویل شد.
مریم زاهدی
خبرنگار
خبرنگار مریم زاهدی