تقدیر از برگزیدگان هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

همزمان با هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان، از اساتید و دانشجویان برگزیده دانشکده ها تقدیر بعمل آمد

تقدیر از برگزیدگان هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان

همزمان با هشتمین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران که عصر روز 5 شنبه ششم مردادماه سالجاری در محوطه ضلع جنوبی دانشکده پزشکی برگزار شد، از اساتید و دانشجویان برگزیده  دانشکده ها به شرح زیر تقدیر بعمل آمد:

1- سرکار خانم دکتر منصوره تقا- استاد برتر دانشکده پزشکی – گروه مغز و اعصاب بیمارستان سینا
2- جناب آقای دکتر محمد قرگوزلو- استاد برتر دانشکده پزشکی- گروه ایمونولوژی مرکز طبی کودکان
3- جناب آقای دکتر هادی احمدی آملی- استاد برتر دانشکده پزشکی- گروه جراحی بیمارستان سینا
4- جناب آقای دکتر فرشید نوربخش- استاد برتر دانشکده پزشکی- استاد گروه ایمنی شناسی آزمایشگاهی 
5- جناب آقای دکتر آرش میرزایی – دانش آموخته برتر دانشکده پزشکی – مقطع دکترای تخصصی 
6- جناب آقای دکتر احمدرضا کیهانی- دانش آموخته برتر دانشکده پزشکی – مقطع  PhD 
7- جناب آقای دکتر سید شایان پورمیربابایی- دانش آموخته برتر دانشکده پزشکی- مقطع دکترای حرفه ای
8- جناب آقای بهنیا اکبری- دانش آموخته برتر دانشکده پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد 
9- جناب آقای دکتر حمید کرمانشاه-  استاد برتر دانشکده دندانپزشکی
10- سرکار خانم دکتر طلیعه محمودهاشمی- دانش آموخته برتر دانشکده دندانپزشکی- مقطع PhD
11- جناب آقای دکتر آروین رضایی- دانش آموخته برتر دانشکده دندانپزشکی- مقطع دکتری تخصصی
12- جناب آقای دکتر آریا بهفروز- دانش آموخته برتر دانشکده دندانپزشکی- مقطع دکتری حرفه ای
13- جناب آقای دکتر محمد عبداالهی- استاد برتر دانشکده داروسازی
14- جناب آقای دکتر سید حسین حاجی میری- دانش آموخته برتر دانشکده داروسازی- مقطع دکترای تخصصی
15- سرکار خانم دکتر مرضیه دانیالی- دانش آموخته برتر دانشکده داروسازی- مقطع دکترای حرفه ای ورودی 94
16- خانم دکتر ساره آقا جان پور – دانش آموخته برتر دانشکده داروسازی- مقطع دکترای حرفه ای ورودی 93
17- جناب آقای دکتر ابوالقاسم پوررضا- استاد برتر دانشکده بهداشت
18- جناب آقای دکتر مصطفی هادئی- دانش آموخته برتر دانشکده بهداشت – مقطع PhD
19- سرکار خانم دکتر گلناز رضایی زاده- دانش آموخته برتر دانشکده بهداشت – مقطع MPH
20- سرکار خانم گیتا علیزاده- دانش آموخته برتر دانشکده بهداشت – مقطع کارشناسی ارشد
21- سرکار خانم دکتر مرضیه حسن پور- استاد برتر دانشکده پرستاری و مامایی
22- سرکار خانم دکتر فرزانه علیدوست درگاه- دانش آموخته برتر دانشکده پرستاری و مامایی- مقطع PhD
23- جناب آقای محمدصالح پورعمران- دانش آموخته برتر دانشکده پرستاری و مامایی- مقطع کارشناسی ارشد
24- سرکار خانم مهسا میرزایی- دانش آموخته برتر دانشکده پرستاری و مامایی- مقطع کارشناسی
25- سرکار خانم دکتر شهره جلایی- استاد برتر دانشکده توانبخشی
26- سرکار خانم دکتر زهرا شهیدی پور- دانش آموخته برتر دانشکده توانبخشی – مقطع PhD
27- سرکار خانم سیما مصلائی زاده – دانش آموخته برتر دانشکده توانبخشی – مقطع کارشناسی ارشد
28- سرکار خانم عاطفه طاهری- دانش آموخته برتر دانشکده توانبخشی – مقطع کارشناسی ارشد
29- سرکار خانم یاسمین ملازینل- دانش آموخته برتر دانشکده توانبخشی – مقطع کارشناسی
30- جناب آقای دکتر سعید واحدی- استاد برتر دانشکده پیراپزشکی
31- سرکار خانم یاسمن فرجامی راد- دانش آموخته برتر دانشکده پیراپزشکی- مقطع کارشناسی ارشد
32- سرکار خانم طاهره یزدلی- دانش آموخته برتر دانشکده پیراپزشکی- مقطع کارشناسی 
33- جناب آقای محمدحسین برزگر بفروئی- دانش آموخته برتر دانشکده پیراپزشکی- مقطع کارشناسی
34- جناب آقای دکتر بابک نگاهداری- استاد برتر دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
35- سرکار خانم دکتر فاطمه کریمی- دانش آموخته برتر دانشکده فناوریهای نوین پزشکی- مقطع PhD
36- جناب آقای حمیدرضا مرادی- دانش آموخته برتر دانشکده فناوریهای نوین پزشکی- مقطع کارشناسی ارشد
37- سرکار خانم دکتر سیده نرگس ساداتی لمردی- استاد برتر دانشکده طب ایرانی 
38- سرکار خانم دکتر سمانه نوروزی- دانش آموخته برتر دانشکده طب ایرانی- مقطع PhD
39- سرکار خانم دکتر آناهیتا صادقی- استاد برتر معاونت بین الملل
40- جناب آقای ایزوکانجیموانزا کولیکی شیکا- دانش آموخته برتر معاونت بین الملل- مقطع کارشناسی
41- سرکار خانم دکتر طیبه فضیلی- دانش آموخته برتر معاونت بین الملل- مقطع دکتری حرفه ای
42- سرکار خانم توکا جلال جمعه- دانش آموخته برتر معاونت بین الملل- مقطع کارشناسی ارشد
43-جناب آقای دکتر محمدجواد حسین زاده- استاد برتر دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
44- جناب آقای دکتر امیرباقری- دانش آموخته برتر- مقطع PhD
45- جناب آقای امیرحسن همتی- دانش آموخته برتر مقطع کارشناسی ارشد
 46- جناب آقای دکتر علیرضا فیروز- استاد برتر – مراکز تحقیقاتی
47- سرکار خانم دکتر نکو پناهی- دانش آموخته برتر- مقطع PhD By Research