تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دفتر ارتباط با دانش آموختگان، شبکه جهانی یوسرن و بنیادعلمی فرهنگی است

به منظور تداوم همکاری های مشترک بین دفتر ارتباط با دانش آموختگان، شبکه جهانی یوسرن و بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادی، تفاهم نامه همکاری بین روسای این سه مرکز به امضا رسید.

باتوجه به سابقه ي موفق همكاري سه نهاد دفتر ارتباط با دانش آموختگان، بنیاد علمی فرهنگی استاد دکتر بهادری و شبكه ي جهاني آموزش و پژوهش علمي يوسرن (USERN) در فعاليتهاي علمي در چهارمين کنگره يوسرن در بوداپست و به منظور گسترش همکاری، استفاده بهینه از امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های گوناگون دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه در اجراي پروژه هاي علميِ ملی و بين المللي، روز شنبه مورخ پنجم تیرماه سالجاری تفاهم نامه همکاری بین روسای این سه مرکز به امضا رسید و  طرفين متعهد شدند حد اعلاي تلاش خويش را در جهت نیل به اهداف موضوع اين تفاهم نامه به انجام رسانیده و تما كوشش خود را برای اجرای مفاد تفاهم نامه بکار ببندند.

اجراي پروژه هاي علميِ ملی و بين المللي با استفاده از توان اساتيد ايراني دانش آموخته ي دانشگاه كه در عرصه ي بين الملل فعالند، جذب كمك هاي نهادهاي علمي و فرهنگي كشور و نهادهاي بين المللي، ارایه جوایز علمی و فرهنگی مشترک به فعالان و پيشكسوتان حوزه سلامت،  گسترش و توسعه ی خدمات آموزشی، پژوهشی، پشتیبانی و فرهنگی به دانشجویان در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از ظرفیت ها و توانایی های علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هریک از طرفین از مهمترین موضوعاتی است که در تفاهم نامه منعقد شده بین روسای این سه مرکز است.

دکتر بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان، دکتر سیدمنصور گتمیری مدیر عامل بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری و دکتر نیما رضائی رئیس شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی یوسرن امضا کنندگان تفاهم نامه های فوق الذکر بودند.