تامين اقلام بهداشتی براي فراگيران دانشگاه توسط دفتر دانش آموختگان

نخستین محموله کمک‌های اقلام بهداشتی برای مقابله با بیماری کووید ۱۹ برای توزیع در بیمارستان‌ها و خوابگاه ها و واحدهای اداری دانشگاه توسط دفتر دانش آموختگان و با حمایت مالی بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری تهیه و توزیع شد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا یکی از نگرانی‌های اصلی تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی برای مقابله با این بیماری است که بسیاری از واحدهای تابعه دانشگاه تلاش دارند در این زمینه همراه کادر درمانی و محافظان سلامت باشد.
در این راستا دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه با حمایت مالی بنیاد علمی فرهنگی استاد بهادری برای خرید اقلام بهداشتی همت گماشت تا بخشي از کمبودهای موجود را برطرف کند.
این اقلام بهداشتی شامل ١٣٠ لیتر محلول ضد عفونی کننده برای بیمارستان ها و خوابگاه جهت استفاده ي فراگيران بويژه دستیاران، ٢٠٠٠ عدد ماسک برای برگزاری امتحانات دانشجویان پزشکی جهت استفاده ي دانشحويان، ٣٠٠٠ عدد ماسک N95 برای بیمارستان های سینا، امیراعلم و شریعتی و اهداء مبلغ ٨ میلیون تومان وجه نقد برای خرید اقلام بهداشتی ويژه ي استفاده ي فراگيران بیمارستان امام خمینی است.
ياداوري مي شود دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي تهران اعم از دانش آموختگان مقيم ايران و يا خارج از كشور عهده دار تامين وجوه مالي اين اقلام بوده اند.

خبر: مقدم
عکس:داود فرامرزی