انتصاب دکتر سیدمنصور گتمیری به سمت سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حکمی دکتر سیدمنصور گتمیری را به سمت سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان منصوب کرد.

جناب آقای دکتر سیدمنصور گتمیری
دانشیار محترم دانشگاه

با سلام و احترام
اداء دین به سازمانی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران که با سابقه طولانی و درخشان خود دارای جایگاهی ممتاز در کشور است، برای اعضای هیأت علمی دانشگاه ما نعمتی بزرگ و فرصتی مغتنم است و می‌تواند منشأ برکات بسیار باشد.
نظر به تخصص، تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و با توجه به ابعاد شخـصیتی شما، بدین وسیله به عنوان سرپرست دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه منصوب می‌ شوید تا با تکیه بر تجارب بالا و ارزنده مدیریتی خود انجام وظیفه نمائید.
انتظار می رود با تعامل سازنده با سایر دانشکده ها و معاونت ها و بهره مندی از توان کارکنان موفق آن حوزه و جلب همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علاوه بر تدبیر امور محوله، نسبت به برنامه ریزی جهت امور مربوط، اهتمام ویژه مبذول فرمایید.
امیدوارم با استعانت از درگاه باری‌تعالی و عنایات حضرت ولی‌عصر (ع) در انجام امور محوله، آن چنان که مورد رضای اوست، موفق و موید باشید.
دکتر حسین قناعتی
رئیس دانشگاه