از دکتر مسلم بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در نخستین دوره اعطای جایزه دوسالانه دکتر قریب به عنوان برگزیده حوزه علوم پزشکی و زیستی تقدیر بعمل آمد

اعطای نخستین دوره جایزه دکتر محمد قریب

از دکتر مسلم بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در نخستین دوره اعطای جایزه دوسالانه دکتر قریب به عنوان برگزیده حوزه علوم پزشکی و زیستی تقدیر بعمل آمد

در ابتدای نخستین دوره جایزه استاد دکتر محمد قریب مریم مالمیر دبیر اجرایی این مراسم گفت: جامعه بشری همواره وامدار اندیشمندانی است که در کنار تحصیل دانش و ژرف اندیشی، عمیق ترین مفهوم بشری یعنی اخلاق را برای نسل های بعدی خویش تعریف و تفسیر کرده اند. دکتر معین رئیس نخستین دوره جایزه استاد دکتر محمد قریب در این مراسم گفت: هدف انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری از برگزاری این مراسم بازشناسی بینش و منش دکتر قریب، توجه به اهمیت و جایگاه اخلاق در علم، قدرشناسی از مقام دانشمندان و پژوهشگران پایبند به مسئولیت های علمی، اجتماعی و اخلاقی و معرفی سرمشق های علم اخلاق به دانشجویان و جوانان ایرانی است.

اعطای نخستین جایزه دکتر محمد قریب به سرآمدان اخلاق در علوم و فناوری

از دکتر مسلم بهادری رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان در نخستین دوره اعطای جایزه دوسالانه دکتر قریب به عنوان برگزیده حوزه علوم پزشکی و زیستی تقدیر بعمل آمد.

در ابتدای نخستین دوره جایزه استاد دکتر محمد قریب مریم مالمیر دبیر اجرایی این مراسم گفت: جامعه بشری همواره وامدار اندیشمندانی است که در کنار تحصیل دانش و ژرف اندیشی، عمیق ترین مفهوم بشری یعنی اخلاق را برای نسل های بعدی خویش  تعریف و تفسیر کرده اند. استاد دکتر محمد قریب به هیچ گمانه و گزافه، نمونه ای کم نظیر از انسانی است که علم، ایمان و عمل نیک را  در جوهره وجودی خویش به کمال رساند و در قلب مردم روزگار خویش جاودانه گشت.

وی افزود: از این روی انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در سالروز درگذشت این استاد فرزانه فرصت را مغتنم شمرده و از مقام دانشمندان پایبند به مسئولیت های اخلاقی و اجتماعی در حوزه های مختلف علم، ادب و هنر و پژوهشگران حوزه اخلاق تجلیل بعمل آورد.

دبیر اجرایی نخستین دوره جایزه استاد دکتر محمد قریب خاطر نشان کرد این جایزه طوری طراحی شده است که هر دو سال یکبار به پیشگامان علم و فناوری و فعالان اخلاق اهدا می شود. با توجه به همه گیری کرونا  امسال به یکی از شهدای سلامت در کنار سایر برگزیده ها جایزه دکتر محمد قریب اهدا می شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد قدردانی از اندیشمندان و پژوهشگران نیک پندار، نیک گفتار و نیک رفتار، گامی در جهت ترویج و گسترش هر چه بیشتر اخلاق در جامعه باشد.

دکتر معین رئیس نخستین دوره جایزه استاد دکتر محمد قریب در این مراسم گفت: هدف انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری از برگزاری این مراسم بازشناسی بینش و منش دکتر قریب، توجه به اهمیت و جایگاه اخلاق در علم، قدرشناسی از مقام دانشمندان و پژوهشگران پایبند به مسئولیت های علمی، اجتماعی و اخلاقی و معرفی سرمشق های علم اخلاق به دانشجویان و جوانان ایرانی است.

وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد، ایران امروز نیازمند یک جامعه اخلاقی است و جامعه اخلاقی به انسان اخلاقی، نهادهای اخلاقی و ساختار اخلاقی استوار است و این سه مهم نیز بر پایه التزام و تعهد به فهم اخلاقی (پندار نیک)، گفتار اخلاقی (گفتار نیک) و عمل اخلاقی (کردار نیک) قرار دارند.

رئیس انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری در بخش دیگر سخنان خود تاکید کرد، دکتر محمد قریب در روزگار خود به این ارزشها پایبند بود و ما اکنون باید سرمایه های اخلاقی روزگار خود را بشناسیم و با سرمشق و الگو قرار دادن آنها کاری بزرگ با قدمهای کوچک آغاز کنیم.

 در ادامه این مراسم دکتر حسین قریب فرزند دکتر محمد قریب گفت: مرحوم پدرم صفات نیکی داشت و شعارش خدمت به خلق بود. کارهای خیرش همیشه مخفیانه انجام می شد و رفتارش با بیماران بخصوص کودکان همواره اخلاقی بود و در دانشگاه و بیمارستان هم معلمی الهام بخش بود.

دکتر هادی خانیکی دبیر گروه علوم انسانی و اجتماعی نیز در ادامه مراسم، بیانیه نخستین دوره جایزه دکتر قریب را قرائت کرد و سپس درخصوص شاخص ها و نحوه انتخاب برگزیدگان نکاتی را برای حاضرین بیان کرد.

در بخش دیگر این مراسم برگزیدگان نخستین دوره جایزه دکتر محمد قریب معرفی شدند. دکتر مسلم بهادری استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دفترارتباط با دانش آموختپان نیز به دلیل اثرگذاری علمی، شاخص بودن در سطح ملی و بین المللی، فروتنی، سخت کوشی، انضباط کاری، حسن شهرت، مشارکت در نهادهای مدنی، وطن دوستی و دفاع از حقوق ملت به عنوان برگزیده بخش علوم پزشکی و زیستی معرفی شد.

دکتر بهادری در این مراسم گفت: مساله اخلاق در علم در فناوری بسیار مهم است. دکتر قریب نمونه علم، ایمان و عمل بود. اخلاق مدار بود و من افتخار داشتم سالها در خدمت ایشان شاگردی کنم. همیشه از او مردم داری آموختم. برخی او را پایه گذار طب کودکان می دانند ولی من او را یکی از پایه گذاران کل طب می دانم زیرا او در تشکیل گروه های مختلف دانشکده پزشکی نقش مهمی داشت.

رئیس دفتر ارتباط با دانش آموختگان گفت: استاد دکتر محمدقریب به کمبود تخت در بیمارستان امام خمینی(ره) توجه داشت و با همکاری دوستانش بیمارستانی را بنا گذاشت که بزرگترین مرکز طب کودکان در کشور است. این مرکز علاوه بر ارایه خدمات درمانی در طب کودکان، دانش آموختگان موفقی نیز در رشته کودکان تربیت کرده است.

وی خاطر نشان کرد دکتر قریب اعتقاد داشت ایمان مقدم بر علم است و باید بدانیم همه چیز در دست خداست و او شفا می دهد.

استاد بهادری در پایان سخنان خود با ذکر خاطراتی از دکتر محمد قریب گفت: کمک به دوستان و همکاران از سجایای اخلاقی دکتر قریب بود که همواره در خاطر دوستان او باقی می ماند.

بنابر این گزارش برگزیدگان نخستین دوره جایزه دکتر محمد قریب به شرح زیر است:

  • برگزیدگان گروه علوم پزشکی و زیستی: استاد دکتر مسلم بهادری و استاد دکتر محمد خاتمی
  • برگزیدگان حوره علوم انسانی و اجتماعی: استاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و استاد دکتر محمدعلمی موحد
  • برگزیده حوزه علوم پایه: استاد دکتر یوسف ثبوتی
  • برگزیده حوزه علوم فنی و مهندسی: استاد دکتر مهدی بهادری نژاد
  • برگزیده حوزه علوم کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی: استاد دکتر آهنگ کوثر
  • بحرینی برگزیده حوزه علوم محیط زیست:  استاد دکتر سید یحیی
  • برگزیده حوزه علوم معماری و هنری: استاد دکتر مهرداد قیومی بیدهندی
  • دکتر علیرضا پارساپور  به عنوان محقق متعهد و موثر در حوزه اخلاق پزشکی
  • روانشاد استاد دکتر مریم میرزاخانی به عنوان دانشمند جوان و فروتن و تاثیرگذار در عرصه جهانی
  • استاد شهید دکتر عبدالعلی خوارزمی بعنوان برگزیده حوزه ایثار برای نجات دیگران در شرایط دشوار کرونا