ارتقای 60 پله‌ای جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه‌بندی 2021 نظام جهانی NTU

طبق گزارش 2021 نظام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه ملی تایوان (NTU)، دانشگاه علوم پزشکی تهران با حدود 60 پله ارتقا نسبت به سال 2020، در جایگاه 368 جهانی و در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران معاونت بین‌الملل، دانشگاه علوم پزشکی تهران سال گذشته در جایگاه 427 نظام جهانی NTU قرار داشت که ضمن ارتقاء این رتبه، در رتبه‌بندی موضوعی نیز جایگاه خود را اعتلاء داده است.
بنابراین گزارش، دانشگاه در موضوعات داروسازی رتبه 17، پزشکی بالینی رتبه 193، ایمونولوژی رتبه 118 و میکروبیولوژی رتبه 215 جهان را به خود اختصاص داده است.
همچنین این مجموعه رتبه دوم کشور در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرعلوم پزشکی را در اختیار دارد و جایگاه نخست کشور را در رتبه‌بندی جهانی موضوعات داروسازی، پزشکی بالینی، ایمونولوژی و میکروبیولوژی کسب کرده است.
دانشگاه ملی تایوان از سال ۲۰۰۷ دانشگاه‌های جهان را براساس کمیت و کیفیت عملکرد آن‌ها در مقالات علمی رتبه‌بندی و معرفی می‌کند.
در این نظام، ارزیابی توسط هشت شاخص در سه محور بهره‌وری پژوهش، تأثیر پژوهش و تعالی پژوهش انجام می‌شود. اطلاعات شاخص‌های این نظام از پایگاه ISI استخراج می‌شود.
ارزیابی در محور بهره‌وری پژوهش (با وزن 25 درصد) شامل تعداد مقالات در 11 سال گذشته (با وزن 10 درصد) و تعداد مقالات در سال جاری (با وزن 15 درصد)، در محور تأثیر پژوهش (با وزن 35 درصد) شامل تعداد استنادها در 11 سال گذشته (با وزن 15 درصد)، تعداد استنادها در دو سال اخیر (با وزن 10 درصد) و میانگین تعداد استنادها در 11 سال گذشته (با وزن 10 درصد) و در محور تعالی پژوهش (با وزن 40 درصد) شامل مقدار شاخص H در دو سال گذشته (با وزن 10 درصد)، تعداد مقالات پراستناد در 11 سال گذشته (با وزن 15 درصد) و تعداد مقالاتی که در سال جاری در مجلات با ضریب تأثیر بالا به چاپ رسیده‌اند (با وزن 15 درصد)، است.

منبع خبر: سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران